top of page

Success! Message received.

EXCHANGE & RETURNS POLICY

 

CUSTOMER CARE สอบถามรายละเอียดสินค้าโดยตรงได้ที่เบอร์ 02 - 0411400 หรือผ่านช่องทางอื่นๆ

สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

 

สอบถามรายละเอียดสินค้าโดยตรงได้ที่เบอร์ 02 - 0411400

หรือผ่านช่องทางอื่นๆ


           www.facebook.com/sonatathailand


           @sonatathailand


           admin@sonatathailand.com

 

  • Facebook Social Icon
  • icon256-2x
การเปลี่ยน และคืนสินค้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าในทุกกรณี และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไป นี้เท่านั้น

1. สินค้าไม่ถูกต้องตามรายการสั่งซื้อ

2. สินค้าชำรุดเสียหาย

***ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าประเภทถุงเท้า ถุงน่องและชุดชั้นใน *ไม่รับเปลี่ยน-คืนทุกกรณี

***สินค้า Pre-order และ Pre-sale ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ยกเว้นมีความเสียหายชำรุด

***สำหรับคำสั่งซื้อที่ใช้คูปองส่วนลด หรือรับของสมนาคุณในคำสั่งซื้อ จะไม่สามารถขอเปลี่ยน- คืนสินค้าได้

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

1. มีคลิปวีดีโอที่ถ่ายขณะแกะเปิดกล่องสินค้า ให้เห็นสภาพกล่องพัสดุ และสินค้าที่ชัดเจน แล้วส่งแจ้งมาที่ Line @sonatathailand

2. มีใบเสร็จหลักฐานการสั่งซื้อจาก โซนาต้า ประเทศไทย

3. ระยะเวลาภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า *และภายในเดือนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าจากใบเสร็จข้ามเดือน

4. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ไม่ผ่านการใช้งาน และบรรจุภัณฑ์ต้องมีสภาพเหมือนเดิม

 

การเปลี่ยนขนาด

สามารถเปลี่ยนไซซ์ได้โดย การเข้ามาติดต่อที่ร้านโดยตรงเท่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพสินค้า และยอมรับสินค้าที่ส่งคืนภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. มีใบเสร็จหลักฐานการสั่งซื้อจาก โซนาต้า ประเทศไทย

2. ระยะเวลาภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า *และภายในเดือนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าจากใบเสร็จข้ามเดือน

3. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ไม่ผ่านการใช้งาน และบรรจุภัณฑ์ต้องมีสภาพเหมือนเดิม

4. หากสินค้าที่เปลี่ยนใหม่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเดิม ลูกค้าต้องชำระค่าส่วนต่างของสินค้า รวมถึงค่าขนส่งที่เกิดขึ้นขึ้นทั้งหมด

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า และภายในเดือนเดียวกัน โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี

กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิ

-  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าและการคืนเงิน ในกรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ทุกกรณี

- การขอเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้กับสินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับมูลค่าของสินค้าเดิมเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าส่วนต่างให้แก่ลูกค้าได้หากขอเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มูลค่าต่ำกว่า

- ขอสงวนสิทธิ์การชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต สำหรับทุกสิทธิ์ส่วนลด และคำสั่งซื้อที่ใช้คูปองส่วนลด หรือรับของสมนาคุณในคำสั่งซื้อ

bottom of page